Bản cập nhập BIOS 0116 và VGS Control Center 2.2.0.18

Cập Nhập 23 tháng 7, 2020

Bản cập nhập BIOS 0116 và VGS Control Center 2.2.0.18 cho laptop VGS Imperium không có tính năng nào mới mà chủ yếu cải thiện và sửa lỗi cho phiên bản trước.

BIOS 0116

  1. Cập nhập firmware Management Engine lên phiên bản 12.0.65.1567.
  2. Cập nhập firmware Power Management Controller lên phiên bản 300.2.11.1025.

VGS Control Center 2.2.0.18

  1. Cập nhập tùy chỉnh ngôn ngữ từ "Tiếng việt" thành "Tiếng Việt" khi VGS Control Center đang hiển thị các ngôn ngữ không phải Tiếng Việt.
  2. Thay đổi cách hoạt động của tính Minimum Fan Duty Cycle. Sau khi cài đặt VGS Control Center, mặc định tính năng này sẽ được bật. Từ lần khởi chạy VGS Control Center tiếp theo, giá trị mà bạn tinh chỉnh trong BIOS (25% hoặc 30%) của tính năng Minimum Fan Duty Cycle sẽ bắt đầu có hiệu lực. Bạn nên để giá trị là 25% để VGS Imperium vừa hoạt động êm ái hơn nhưng không ảnh hưởng tới hiệu năng tổng thể.
    Xem thêm tại bài viết VGS Imperium. Supercharged!
  3. Xóa một số tập tin mp3 không cần thiết.

Tải về

Để cập nhập BIOS 0116 và VGS Control Center 2.2.0.18 cho VGS Imperium, bạn truy cập trang Hỗ Trợ tại đường dẫn sau nhé vgs.computer/imperium/support

Tags

Phan Thành Lập

Co-founder @ VGS

Tuyệt vời! Bạn vừa đăng ký thành công.
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất checkout để có thể truy cập.
Chúc mừng! Bạn đã đăng nhập thành công.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bây giờ bạn có thể truy cập tất cả nội dung.