Cài đặt driver cho VGS Imperium dễ dàng hơn với Windows Update

Cập Nhập 15 tháng 7, 2020

Sau khi cài đặt Windows 10, cài đặt những driver cần thiết luôn là bước bắt buộc để VGS Imperium hoạt động mượt mà và đầy đủ các tính năng theo thiết kế.

Trước thời điểm bài viết này, bạn sẽ phải cài đặt tổng cộng 14 driver theo hướng dẫn tại trang Hỗ Trợ của VGS Imperium. Trong nhiều phản hồi nhận được, rút ngắn thời gian và số lượng các driver cần cài đặt là một trong những ưu tiên của VGS trong thời gian qua.

Vì vậy, VGS đã làm việc tích cực với Intel để đưa một nửa trong số các driver của VGS Imperium lên hệ thống Windows Update. Từ nay số lượng driver bạn cần cài đặt chỉ còn một nửa so với trước kia với Phương pháp Windows Update mới.

Cài đặt driver cho VGS Imperium với Windows Update

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt driver cho VGS Imperium bằng phương pháp Windows Update.

Bước chuẩn bị

Cài đặt và kích hoạt bản quyền Windows 10.

Cập nhập trong Windows Update

Kiểm tra trong Windows Update và cài đặt toàn bộ các bản cập nhập cho đến khi không còn bản cập nhập nào.

Cài đặt những driver còn lại

Truy cập trang Hỗ Trợ, tải và cài đặt các driver theo thứ tự tại mục Phương pháp Windows Update.

Tags

Phan Thành Lập

Co-founder @ VGS

Tuyệt vời! Bạn vừa đăng ký thành công.
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất checkout để có thể truy cập.
Chúc mừng! Bạn đã đăng nhập thành công.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bây giờ bạn có thể truy cập tất cả nội dung.