Sửa lỗi khựng và lag cho touchpad của VGS Imperium

Cập Nhập 27 tháng 7, 2020

Bản cập nhập firmware cho touchpad của VGS Imperium phiên bản 25 sửa một số lỗi hiếm gặp trên laptop VGS Imperium.

Các lỗi được sửa trong bản cập nhập này gồm:

  1. Touchpad bị khựng khi sử dụng
  2. Touchpad bị lag khi cắm sạc

Bạn có thể bỏ qua bản cập nhập này nếu touchpad của bạn đang hoạt động bình thường. Nếu touchpad của bạn đang bị những lỗi nêu trên, vui lòng tải và cài đặt bản cập nhập firmware cho touchpad tại vgs.computer/imperium/support.

Tags

Phan Thành Lập

Co-founder @ VGS

Tuyệt vời! Bạn vừa đăng ký thành công.
Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy hoàn tất checkout để có thể truy cập.
Chúc mừng! Bạn đã đăng nhập thành công.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bây giờ bạn có thể truy cập tất cả nội dung.