Hướng Dẫn Sử Dụng

HDSD
Hướng dẫn sử dụng VGS Imperium
Phiên bản: N/A. Cập nhập: N/A.
Tải xuống

Hệ Điều Hành

VGS Imperium chỉ hỗ trợ Microsoft Windows 10 64-bit từ phiên bản 1909. Phiên bản 2004 của Windows 10 64-bit được khuyến khích sử dụng vì phiên bản này hỗ trợ Wi-Fi 6 tốt hơn.

BIOS & Driver

Sau khi cài đặt, kích hoạt bản quyền Microsoft Windows 10 và kết nối Internet, các driver cần thiết sẽ được tự động cài đặt thông qua Windows Update.

Microsoft Store sẽ cài đặt tự động những ứng dụng UWP sau: Intel® Graphics Command Center, Thunderbolt Control Center, NVIDIA Control Center, Realtek Audio Console, Sound Blaster Connect.

Các phiên bản mới của BIOS và driver sẽ được phần mềm Intel® Driver & Support Assistant thông báo và cài đặt tự động.

Bạn cũng nên cập nhập tất các bản update trong Windows Update trước khi cài đặt các driver mở rộng dưới đây.

1
NVIDIA GeForce Graphics Driver
Phiên bản: N/A. Cập nhập: N/A.
Tải xuống
2
Creative Audio Effects Component
Phiên bản: 2.0.0.36. Cập nhập: 21/05/2020.
Tải xuống
3
Creative Speaker EQ Web Release (silent install)
Phiên bản: 1.0.27.1. Cập nhập: 21/05/2020.
Tải xuống

Phần Mềm

VCC
VGS Control Center
Phiên bản: 2.2.0.18. Cập nhập: 23/07/2020.
Tải xuống
DSA
Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)
Phiên bản: N/A. Cập nhập: N/A.
Tải xuống
ARR
Aurora - Unified RGB Lighting for VGS Imperium
Phiên bản: N/A. Cập nhập: N/A.
Tải xuống

Firmware

TFU
Thunderbolt™ 3 Firmware Update
Phiên bản: 0056. Cập nhập: 12/04/2020.
Tải xuống
TFU
Touchpad Firmware Update
Phiên bản: 25. Cập nhập: 27/07/2020.
Tải xuống