Hướng Dẫn Sử Dụng

HDSD
Hướng dẫn sử dụng VGS Imperium
Phiên bản: N/A. Cập nhập: N/A.
Tải xuống

Hệ Điều Hành

VGS Imperium chỉ hỗ trợ Microsoft Windows 10 64-bit từ phiên bản 1909

BIOS

BIOS
BIOS cho VGS Imperium
Phiên bản: 0064. Cập nhập: 14/04/2020.
Tải xuống

Driver

Bạn cần phải cài đặt từng driver theo đúng thứ tự dưới đây để hệ điều hành nhận diện đầy đủ các thiết bị và giúp chúng hoạt động như đã được thiết kế. Nếu bạn không cài đặt theo thứ tự này, trong quá trình sử dụng có thể gặp phải những lỗi phát sinh không mong muốn. Bạn cũng cần phải kích hoạt bản quyền Microsoft Windows 10 trước khi cài đặt các driver dưới đây.

RestartBạn phải khởi động lại máy sau khi cài driver này

UWPMột hoặc nhiều ứng dụng UWP sẽ được cài đặt sau driver này

SilentBạn không cần tương tác với trình cài đặt

1
Intel Chipset Driver Restart
Phiên bản: 10.1.18228.8176. Cập nhập: 28/11/2019.
Tải xuống
2
Intel Management Engine Driver
Phiên bản: 12.0.40.1433. Cập nhập: 24/04/2020.
Tải xuống
3
Intel Graphics Driver Restart UWP
Phiên bản: 27.20.100.8190. Cập nhập: 05/05/2020. UWP: Intel Graphics Command Center.
Tải xuống
4
Intel Wireless Wi-Fi Driver
Phiên bản: 21.90.3. Cập nhập: 20/05/2020.
Tải xuống
5
Intel Wireless Bluetooth Driver
Phiên bản: 21.90.2. Cập nhập: 20/05/2020.
Tải xuống
6
NVIDIA GeForce Graphics Driver Restart UWP
Phiên bản: N/A. Cập nhập: N/A. UWP: NVIDIA Control Panel.
Tải xuống
7
Realtek PCIe GbE Driver
Phiên bản: 10.039.04212020. Cập nhập: 23/04/2020.
Tải xuống
8
Realtek SD Card Reader Driver
Phiên bản: 10.0.18362.31248. Cập nhập: 24/04/2020.
Tải xuống
9
Intel Serial IO Driver Restart
Phiên bản: 30.100.1915.1. Cập nhập: 21/05/2020.
Tải xuống
10
Intel Smart Sound Technology Driver Restart
Phiên bản: 10.23.00.2996. Cập nhập: 24/04/2020.
Tải xuống
11
Realtek High Definition Audio Driver Restart UWP
Phiên bản: 6.0.8757.1. Cập nhập: 24/04/2020. UWP: Realtek Audio Console, Sound Blaster Connect.
Tải xuống
12
Creative Audio Effects Component Driver
Phiên bản: 2.0.0.36. Cập nhập: 24/04/2020.
Tải xuống
13
Creative Speaker EQ Web Release Driver Restart Silent
Phiên bản: 1.0.27.1. Cập nhập: 24/04/2020.
Tải xuống
14
TI USB Type-C Driver
Phiên bản: 1.0.2.2. Cập nhập: 24/04/2020.
Tải xuống
15
Intel Thunderbolt 3 Driver Restart UWP
Phiên bản: 68. Cập nhập: 24/04/2020. UWP: Thunderbolt Control Center.
Tải xuống
16
Intel Rapid Storage Technology Driver Không bắt buộc
Phiên bản: 17.8.0.1065. Cập nhập: 17/01/2020.
Tải xuống
1-15
Tất cả Driver
Mô tả: File zip gồm tất cả 15 driver. Cập nhập: 21/05/2020.
Tải xuống

Phần Mềm

VCC
VGS Control Center - Tiếng Việt
Phiên bản: 2.1.0.19. Cập nhập: 26/01/2020.
Tải xuống
VCC
VGS Control Center - English
Phiên bản: 2.1.0.19. Cập nhập: 26/01/2020.
Tải xuống
TFU
Thunderbolt Firmware Update
Phiên bản: 0056. Cập nhập: 16/04/2020.
Tải xuống
DSA
Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)
Phiên bản: N/A. Cập nhập: N/A.
Tải xuống